துபாய் ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞானச் சபையில் 15-08-2014 வெள்ளிக்கிழமை அன்று மெய்ஞ்ஞான சபையினரால் அவ்னிய்யா உலக அமைதி அறக்கட்டளை, மதரஸத்துல் ஹஸனைன் ஃபீஜாமிஆ யாஸீன் அரபுக் கல்லூரி, ஏகத்துவ மெய்ஞ்ஞான சபை ஆகியவற்றின் நிறுவனத் தலைவரும் ஹக்கிய்யத்துல் காதிரிய்யா தரீக்காவின் ஷெய்குமாகிய சங்கைமிகு குத்புஸ்ஸமான் ஷம்ஸுல் வுஜூத் ஜமாலிய்யா அஸ்ஸய்யித் கலீல் அவ்ன் அல்ஹஸனிய்யுல் ஹாஷிமிய் மௌலானா நாயகம்  அவர்களின் 79-வது உதயதின விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது.

மேலும் விரிவான செய்திகள் படங்களுடன்...

துபாய் சபையில் ஏப்ரல் மாதக்கூட்டம் 04/04/2013 வியாழன் மாலை இஷா தொழுகைக்குப் பின் 8.45 மணிக்கு மௌலானாக்கள் முன்னிலையில் துவங்கியது. இம்மாதக் கூட்டத்தின் தலைவராக மதுக்கூர் எம்.எஸ்.அப்துல்வஹாப் ஹக்கியுல்காதிரி தலைமை வகித்தார்கள்.

 

மூத்த சகோதரர் மதுக்கூர் எம்.எஸ்.அப்துல் வஹாப் தலைமை உரை நிகழ்த்துகிறார். துபாய் சபையின் அவைமுன்னவராக ஷெய்கு நாயகம் அவர்களால் அறிவிக்கப்ட்ட செய்தியை இக்கூட்டத்தில் கலீபா ஏ.பி.சகாபுதீன் ஹக்கியுல்காதிரி அறிவித்தார்கள்.

Read more...