இ​றைவன் ​பேரருளாளன்:

அவன் அருள் நி​றைந்தவன் என்ப​தை அவனது அருள்ம​றை குர்ஆன் வசனங்கள் மூலமாகவும் குர்ஆனின் ​செயல்வடிவமாகிய அண்ணல் நபி ஸல்லல்லாஹூ அ​லைஹி வஸல்லம் அவர்களின் அ​மைதி வாழ்வின் மூலமாகவும் அறிந்து​கொள்ளலாம். 

அல்குர்ஆனின் திருவசனங்கள் மனிதனின் இதயத்​தை நேரடியாக ஊடுருவும் சக்தி படைத்தவை. அதனை ஆர்வத்தோடு படித்து ஓதும்போது இறைவன் மனிதனிடம் என்ன விரும்புகிறான் - அவனை எவ்விதம் இடைஞ்சலற்ற வாழ்வு வாழவைக்க விரும்புகிறான் என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும்.

ரஹ்மானின் அன்பும் கருணையும் அதில் பொதிந்து ஓடுவதை விழிகளில் துளிகள் கசிய ரசிக்க முடியும்.

குர்ஆனின் வரிவடிவம்தான் இஸ்லாம். ஆனால், இஸ்லாம் இன்று முரடர்களின் மார்க்கமாக எண்ணப்படுகிறது.

அன்பும் கருணையும் போதிக்கும் மார்க்கம், வம்பும் வழக்கும் கொண்டோரின் கூடாரமாக மதிக்கப்படுகிறது.

காரணம்:

குர்ஆனையும் பெருமானாரின் வாழ்வையும் ஆழாமாக பார்க்காத அரைகுறை அறிஞர்களின் தவறான விளக்கங்கள் தந்த விளைவுகளால்தான்.

தந்தை ஒருவர் தன் மகனைப் பார்த்து இதைச் செய் என ஏவுவதிலும், இதைச் செய்யாதே என ஏவுவதிலும் அன்புதான் அடிநாதமாக இருக்கிறது.

 

 


மனமானது பாராட்டுகளைப் பெற்று ஃபிர்அவ்ன் ஆகிவிட்டது. அதாவது ஆணவம் கொண்டுவிட்டது.
நீ எளிமையை ஏற்று தாழ்ந்தவனாகிவிடு. தலைமையை வேண்டாதே.
முடிந்தவரை நீ அடியானாக இருக்க முயற்சி செய். அரசனாக முயலாதே. உன்னிடம் கருணை புரியும் தன்​மையும் அழகிய முறையில் பழகுதலும் இல்லாமல் போனால்
உனது நண்பர்களின் மனம் சோர்ந்து போகும். உன்னைவிட்டு அவர்கள் பிரிந்து விடுவார்கள்.
 
துறவிகளின் விவகாரம் உன் அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது.
ஏளனமான பார்வையோடு அவர்களைப் பார்ப்பதை நீ விட்டுவிடு.
துறவுகோலம் என்பது உலகியல் விவகாரத்தை விட தனிப்பட்டதாகும்.
அவர்கள் ஒவ்வொரு வினாடியும் இறைவனிடமிருந்து வெகுமதி பெற்றுக் கொண்டே இருக்கிறார்கள்.
துறவிகள் எனப்படுவோர் பொருளும் பதவியும் மட்டுமின்றி இறைவனிடமிருந்து ஒரு மிகைத்த உணவைப் பெறுபவர்களாய் இருக்கின்றனர்

அலி (ரலி) ​​வைப் போல நீ வெறுமையாகி விடுவாயானால் இந்தப் பாதையிலே தனித்த ஈடு இணையற்ற ஒரு மனிதனாக மாறிவிடுவாய். அல்லாஹ்வைத் தவிர
மற்றவைகளை தவிர்த்து விட முயற்சிசெய். இந்தப் பாழடைந்துபோகும் உலகத்தை விட்டு மனதை விளக்கிக் கொள்.
 
-மஸ்னவி மௌலானா ரூமி (ரஹ்)