மெஸ்ராஸ் ஐ " யா சின்ன வெங்காயத்தை தட்டி , அல்லது நசுக்கி சாறை கண்களில் விட்டு வாருங்கள் விரைவில் குணமாகும், கண் எரிச்சல் அப்போதைக்குதான் இருக்கும், பின் நன்றாக இருக்கும் .