முடிதிருத்தப் போரவரே....!

கொஞ்சம் முடிவெடுத்துப் போங்க....!

 

நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஸய்யிதுனார் அலிய் (ரலி) அவர்களுக்குக் கூறிய சில உபதேசங்கள்...

அலியே! எவர் மாதம் ஒருமுறை தலைமுடி இறக்கிக் கொண்டாரோ அவர் மருத்துவரளவில் தேவையாக மாட்டார். (நபிமொழி)

அலியே! பிறை ஒன்றிலிருந்து பிறை பதினைந்து வரை தலைமுடியை இறக்கி கொள்ளாதீர். ஏனெனில்,

பிறை 1, 2-ல் முடிவெட்டினால் குஷ்டம் ஏற்படும்.

பிறை 3-ல் முடிவெட்டினால் வெண்குஷ்டம் ஏற்படும்.

பிறை 4-ல் முடிவெட்டினால் வயிற்று வலி, முதுகு வலி ஏற்படும்.

பிறை 5-ல் முடிவெட்டினால் நரம்புத் தளர்ச்சியும், முகம் மஞ்சனிப்பும் ஏற்படும்.

பிறை 6-ல் முடிவெட்டினால் சளியும், ஜலதோஷமும் ஏற்படும்.

பிறை 7-ல் முடிவெட்டினால் நாவரட்சி ஏற்படும்.

பிறை 8-ல் முடிவெட்டினால் வாய்வு பிரிந்து கொண்டே இருக்கும்.

பிறை 9-ல் முடிவெட்டினால் மூளைக் கோளாறு ஏற்படும்.

பிறை 10-ல் முடிவெட்டினால் திடுக்கத்தை உண்டாக்கும்.

பிறை 11-ல் முடிவெட்டினால் ஆண்மைக் குறைவு ஏற்படும், இல்லறம் பாதிக்கப்படும்.

பிறை 12-ல் முடிவெட்டினால் மூல வியாதியை ஏற்படுத்தும்.

பிறை 13-ல் முடிவெட்டினால் உடலில் சோர்வு ஏற்படும்.

பிறை 14 ல் முடிவெட்டினால் அறிவைக் குறைக்கும்.

பிறை 15-ல் முடிவெட்டினால் கண் நோய் உண்டாகும்.

 

அலியே! பிறை 16 ல் தலைமுடியை இறக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

பிறை 16-ல் முடிவெட்டினால் கண் பார்வையைக் கொடுத்து குஷ்டத்தை தடுக்கும்.

பிறை 17-ல் முடிவெட்டினால் ஆஸ்துமா வியாதியைத தடுக்கும், மேலும்,

பிறை 18-ல் முடிவெட்டினால் கண் பார்வையைக் கூர்மையாக்கும்.

பிறை 19-ல் முடிவெட்டினால் உடலில் ஏற்படும் புண்களைத் தடுக்கும்.

பிறை 20-ல் முடிவெட்டினால் 40 விதமான நோய்களை நீக்கும்.

பிறை 21-ல் முடிவெட்டினால் சளியை நீக்கும்.

பிறை 22-ல் முடிவெட்டினால் மறதியைப் போக்கும்.

பிறை 23-ல் முடிவெட்டினால் இருமல் போன்ற வியாதிகளைப் போக்கும்.

பிறை 24-ல் முடிவெட்டினால் உடலில் ஏற்படும் வலிகளை நீக்கும்.

பிறை 25-ல் முடிவெட்டினால் கண் நோயை குணமாக்கும்.

பிறை 26-ல் முடிவெட்டினால் கடுமையான ஜுரத்தைப் போக்கும்.

பிறை 27-ல் முடிவெட்டினால் தலைவலிகளை நீக்கும்.

பிறை 28-ல் முடிவெட்டினால் முதுகு வலியையும், முழங்கால் வலியையும் போக்கும்.

பிறை 29-ல் முடிவெட்டினால் உடலில் ஏற்படும் வியாதிகள் அனைத்தும் குணமாகும்.

பிறை 30-ல் முடிவெட்டினால் உறுதியான கயிற்றைப் பற்றிப் பிடித்தவராவீர்.

 

நபி(ஸல்) அவர்கள் நூல்: வஸாயன்னபீ லி அலி (ரலி)

நன்றி.  மறை ஞானப்பேழை - ஏப்ரல் 2014.

தொகுப்பு: முஹம்மது உமர்ஹையாம் ஹக்கிய்யுல் காதிரி,

ஜாமிஆ யாஸீன் அறபுக் கல்லூரி, திருச்சி.